?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Aicina neklātienes ekskursijā pa Dobeles pils kapelu

11.02.2021

Dobeles novada pašvaldība piedāvā iespēju, šeit, pašvaldības mājas lapā, apskatot Nila Viļņa un Kaspara Krauzes uzņemtās fotogrāfijas, iziet neklātienes ekskursijā pa pārbūvēto Dobeles pils kapelu.

Kapelas būvniecības projekts noslēdzās pagājušā gada nogalē, bet šobrīd vēl jāveic telpu iekārtošana un ekspozīciju veidošana un uzstādīšana. Plānots, ka pils kapelas durvis apmeklētājiem tiks atvērtas šī gada otrajā pusē.

Būvdarbu laikā tika veikta mūru arheoloģiskā izpēte, konservācija un jaunas infrastruktūras izbūve. Pils mūri vispirms tika konservēti, kā arī restaurēti kritiskie zudumi, ko detalizēja autoruzraugs Pēteris Blūms kopā ar tiešo darbu veicēju - konservatoru. Pēc faktiskās situācijas konstatācijas, atsedzot kapelas pagrabu, tika pieņemti vairāki lēmumi, kas radīja izmaiņas tehniskajā projektā. 

Dobeles pils kapelas konservācijas un pārbūves pirmās koncepcijas tēzes idejas autors arhitekts Pēteris Blūms prezentēja jau 2004. gadā, un tagad – pēc 15 gadiem – var priecāties, ka sapnis ir piepildījies.

Kapelas konservācijas un pārbūves tehnisko projektu izstrādāja SIA “Konvents” un Ināras Caunītes arhitektūras birojs. Būvdarbus veica PS “RERE Meistari 1” komanda.

Pils pārbūves darbi ilga 29 mēnešus, tika izstrādāti septiņi izmaiņu sējumi, sagatavota 271 skice, ko Pēteris Blūms skicēja ar brīvu roku. Ēkas apsekošanas laikā Būvniecības valsts kontroles birojs atzina šo metodi par labās prakses piemēru. Skiču izstrāde deva iespēju apzināt autentiskās mūru plaknes un ar pietāti pret vēsturi rast risinājums to saglabāšanai.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas - konservācijas un pārbūves darbi tika veikti projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (projekta Nr. 5.5.10/17/I/002) ietvaros.

Projekta mērķis bija saglabāt nozīmīgu kultūrvēsturisku objektu, kā arī radīt un piedāvāt jaunus pakalpojumus gan reģiona iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Projekts tika īstenots, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējumam.

Dobeles Livonijas ordeņa pilskalns kopā ar mūru pils drupām ir senākā un nozīmīgākā viduslaiku kultūras vēstures liecība reģionā, tās saglabāšana dos nākamajām paaudzēm unikālu iespēju iepazīties ar to. Pils kapelas ēkas sākotnējais apjoms celts aptuveni 1335. gadā, un kopš pirmsākumiem tā bijusi dominējošā ēka pils kompleksā, savu veidolu saglabājot līdz mūsdienām.

Informācija sagatavota
pēc Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas materiāliem