?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības apbalvojumiem

24.09.2020

Kopš 2011. gada Dobeles novada pašvaldībā ir tradīcija, sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, 18. novembri, godināt un ar īpašu pašvaldības apbalvojumu – “Goda zīmi” vai “Atzinības rakstu”- pateikties saviem labākajiem ļaudīm.

Kā katru gadu aicinām novada domes deputātus, valsts un novada pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus iesniegt ierosinājumus par novada apbalvojuma „Goda zīme” un „Atzinības raksts” piešķiršanu saskaņā ar novada domes 27.10.2011. nolikumu „Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Ar nolikumu var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv>Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi (2011. gads), kā arī Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), Brīvības ielā 15, Dobelē. Ierosinājumus lūdzam iesniegt APIC vai pagastu pārvaldēs līdz š. g. 15. oktobrim!

Apbalvojumus, par kuru piešķiršanu pēc ierosinājumu saņemšanas lems novada apbalvošanas komisija, pasniegs pašvaldības rīkotā svinīgā pasākumā šī gada 18. novembrī.

Līdz šim ar Dobeles novada apbalvojumu “GODA ZĪME” ir apbalvoti: Gunārs Ulmanis par nozīmīgu ieguldījumu Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” izveidošanā, patriotisma, dzimtas vienotības un garīgo vērtību stiprināšanā; Māra Rozentāle par mūža ieguldījumu mūzikas mākslas popularizēšanā un attīstībā Dobeles novadā; Andris Grūtups par nozīmīgu investīciju ieguldījumu Dobeles kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā; Ģertrūde Zabašta par izciliem nopelniem izglītības attīstībā; Edīte Kaufmane par izcilu devumu augļkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā; Imants Vējiņš par mūža ieguldījumu Dobeles pilsētas un novada attīstībā; Silvija Šķupele par izcilu mūža devumu izglītības darbā; Vizma Zandersone par svarīgu ieguldījumu kora dziedāšanas attīstībā un popularizēšanā; Raimonds Bulmers par izcilu profesionalitāti un radošumu mūzikas mākslā un izglītībā; Vitauts Paškausks par izcilu ilgtspējīgu ieguldījumu Dobeles pilsētas un novada ekonomiskajā attīstībā un starptautiskās atpazīstamības veicināšanā; Ivars Zariņš par nozīmīgu ieguldījumu handbola attīstībā, sekmējot Dobeles vārda atpazīstamību; Vilnis Celmiņš par nozīmīgu ieguldījumu šaušanas sporta attīstībā, sekmējot Dobeles vārda atpazīstamību; Ausma Kamendere par mūža devumu sporta attīstībā novadā; novadniece, dzejniece, publiciste un grāmatu izdevēja Inese Zandere par izcilu radošo un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Dobeles vārda popularizēšanā; pašvaldības oficiālās sadraudzības pilsētas Engelholmas Sadraudzības komitejas locekle Viveka Britzen par izcilu ilggadēju sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Latvijas un Dobeles tēla starptautiskās atpazīstamības veicināšanā; skolotāja Gita Heistere par izcilu profesionalitāti un radošumu izglītības darbā Dobeles novadā; Jānis Zirnis par plašu sabiedrisko atpazīstamību veicinošu darbību kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu svētku tradīciju iedzīvināšanā un uzturēšanā Dobeles novadā; Aleksejs Kudrins par Dobeles novadam nozīmīgu un plašu atpazīstamību guvušu sabiedrisko aktivitāti; Maruta Vaļko par mūža ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Dobeles novadā; Agris Šiliņš par izcilu ilggadēju profesionālo meistarību, kas sekmējusi Dobeles novada atpazīstamību Latvijā un ārzemēs.  

Iepriekšējos gados Dobeles novada pašvaldības “ATZINĪBAS RAKSTS” piešķirts Aijai Jakovļevai par izcilu profesionālo meistarību un Dobeles novada skolēnu augstiem sasniegumiem informātikas zinībās valsts un starptautiskā mērogā; Līgai Šumakovai par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, kopjot un veidojot apkārtējo vidi Dobeles novadā; Inesei Šintai par svarīgu devumu dārzkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā; Sarmītei Lucaus par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbībā Dobeles novadā; Birutai Laijerei par nozīmīgu ieguldījumu Dobeles novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā; Zebrenes sieviešu biedrībai “Dīva” par nozīmīgu sabiedrisko darbību Dobeles novadā; Maldai Šintai par nozīmīgu sabiedrisko darbību Latvijas Trešās atmodas laikā un ieguldījumu vēstures saglabāšanā; Mirdzai Siliņai par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē; Laimonam Ezergailim par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā un brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšanā; Inārai Tumaščikai par izciliem nopelniem profesionālās izglītības attīstībā; Aivai Ritumai par augstu profesionalitāti izglītības darbā; uzņēmumiem - AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Baltic Candles Ltd”, SIA “Tenax” - par nozīmīgu un plaši atpazīstamu sabiedrisko aktivitāti, Atim Dreimanim par teicamu profesionālo darbību un ieguldījumu novada saimnieciskajā darbībā; Gaidai Reinšmitei par teicamu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā; Astrīdam Freimanim par svarīgu devumu ģeoloģijas zinātnē un sabiedriskajā dzīvē; Harijam Fridemanim par nozīmīgu pilsonisko aktivitāti Latvijas vēstures saglabāšanā; Dr. biol. Sarmītei Strautiņai par svarīgu devumu dārzkopības zinātnē un Dobeles ceriņu kolekcijas uzturēšanā un paplašināšanā; Brigitai Tivčai par nozīmīgu profesionālu un radošu ieguldījumu mūžizglītības attīstībā Dobeles novadā; Normundam Smiltniekam par nozīmīgu devumu Penkules pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā; Karīnai Zandersonei par teicamu profesionālu darbību mūzikas mākslā un izglītībā Dobeles novadā; Albīnei Kokorēvičai par ilggadēju mērķtiecīgu darbu Krimūnu pagasta vides veidošanā un popularizēšanā; Inetai Legzdiņai par izcilu profesionalitāti un radošumu jauniešu apmācībā; Viktoram Kačnovam par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, uzturot ceļu nozari Dobeles novadā; Vijai Podniecei par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē Dobeles novadā; Lailai Briedei par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām attīstībā un interešu aizstāvībā; Valdim Tensonam par teicamu profesionālo darbību mūzikas mākslā un izglītībā Dobeles novadā; Pētera Avena labdarības fondam “Paaudze” par Dobeles novadam nozīmīgu un plašu atpazīstamību guvušu sabiedrisko aktivitāti; Reņai Lācei par teicamu profesionālo darbību vispārējā izglītībā Dobeles novadā; Aivim Vāceram par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā un ilggadēju atbalstu Dobeles novada publisko pasākumu nodrošināšanā; Sarmītei Bumbierei par ilggadēju apzinīgu un godprātīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē Dobeles novadā; Dacei Melbārdei par profesionālu un radošu skolvadības darbu Dobeles novadā.

Irēna Eidmane,
Dobeles novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas vadītāja,
Apbalvošanas komisijas locekle