?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

3. decembrī pasaulē atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu

03.12.2020

3. decembrī pasaulē atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, viņu tiesību ievērošanu, mazinātu atstumtību, pievērstu uzmanību šo cilvēku problēmām un rastu iespējamos risinājumus.

Tā kā cilvēki ar invaliditāti ir viena no sociāli mazāk aizsargātajām grupām, šī diena ir iespēja pievērst uzmanību problēmām, ar kurām ikdienas dzīvē sastopas cilvēki ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Vienlaikus tā ir iespēja katram sabiedrības loceklim padomāt, ko personīgi varētu darīt, lai šie cilvēki sabiedrībā justos piederīgi, droši, vajadzīgi un līdzvērtīgi.

Dobeles novada Sociālajā dienestā iespējams saņemt dažādus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti – aprūpe mājās, asistenta pakalpojums, psihosociālais pakalpojums, īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija gan pilngadīgām personām, gan bērniem, dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Solis” un grupu dzīvokļa pakalpojums. 2020.gada oktobrī Dobeles novadā 120 personas saņēma pašvaldības piešķirto asistenta pakalpojumu, tai skaitā 105 pilngadīgas personas (61 ar I grupas invaliditāti, 44 ar II grupas invaliditāti) un 15 bērni.

Ik gadu Dobeles novada Sociālais dienests aicina kopā novada iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām un viņu asistentus svinīgā pasākumā, taču šogad saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, tas izpaliek.

Silti sveicieni visiem mūsu pašvaldības iedzīvotājiem ar invaliditāti, viņu tuviniekiem, asistentiem, Dobeles novada personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības „Laimiņa” un Dobeles invalīdu biedrības biedriem un pārstāvjiem!

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv