?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana

Iepirkuma ID
DNP 2018/19
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
20.03.2018
Iesnieguma termiņš
06.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
10.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Kontaktpersona objekta apsekošanai Raivis Luks, mob. tālr. 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkums ir sadalīts 2 (DIVĀS) IEPIRKUMA DAĻĀS:

PIRMĀ DAĻA – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā uzraudzība, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”.

Maksimālais līguma izpildes termiņš: 28 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, līdz 2020.gada 31.jūlijam. Pakalpojuma uzsākšanas termiņš: 2018.gada maijs.

OTRĀ DAĻA – Rakšanas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas daļā (zemes darbi arheoloģisko atradumu vietās), adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju  un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”.

Maksimālais līguma izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, līdz 2018.gada 31.augustam.

Darbu uzsākšanas termiņš: 2018.gada maijs.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 6.aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs: 
Andris Tomašūns
Līgumcena: 
Par iepirkuma 1.Daļu: 15 600 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs: 
SIA “Būvfirma L.B.K.” reģ. Nr. 48503005199
Līgumcena: 
Par iepirkuma 2.Daļu: 23 994,51 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
Andris Tomašūns
Contract amount 1
Par iepirkuma 1.Daļu: 15 600 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 2
SIA “Būvfirma L.B.K.” reģ. Nr. 48503005199
Contract amount 2
Par iepirkuma 2.Daļu: 23 994,51 EUR (bez PVN)