?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

“Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana

Iepirkuma ID
DNP 2018/7
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
12.02.2018
Iesnieguma termiņš
26.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
07.03.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai Raivis Luks, mob. tālr. 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkums ir sadalīts 2 (DIVĀS) IEPIRKUMA DAĻĀS:

PIRMĀ DAĻA – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā izpēte, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (un papildus pievienotajiem pielikumiem) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils".

Maksimālais līguma izpildes termiņš: 28 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, līdz 2020.gada 31.jūlijam.

OTRĀ DAĻA – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā izpētes rakšanas darbi, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (un papildus pievienotajiem pielikumiem) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu, un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”.

Maksimālais līguma izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 26. februārim plkst. 14:00.

 

Pievienotie dokumenti