?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

“Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana

Iepirkuma ID
DNP 2018/7
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
12.02.2018
Iesnieguma termiņš
26.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
07.03.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai Raivis Luks, mob. tālr. 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkums ir sadalīts 2 (DIVĀS) IEPIRKUMA DAĻĀS:

PIRMĀ DAĻA – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā izpēte, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (un papildus pievienotajiem pielikumiem) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils".

Maksimālais līguma izpildes termiņš: 28 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, līdz 2020.gada 31.jūlijam.

OTRĀ DAĻA – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā izpētes rakšanas darbi, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (un papildus pievienotajiem pielikumiem) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu, un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”.

Maksimālais līguma izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 26. februārim plkst. 14:00.

 

Pievienotie dokumenti