?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

“Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana

Iepirkuma ID
DNP 2016/39
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
14.07.2016
Iesnieguma termiņš
27.07.2016
Informācijas atjaunošanas datums
20.01.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
17.08.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Iepirkumu komisijas sekretāre Ievai Lukšai, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona objekta apsekošanai Nadežda Venceviča, mob. tālr. 25417218

Apraksts

Iepirkuma 1.daļa – Iepirkuma priekšmets ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā izpēte, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu, un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”. Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Iepirkuma 2.daļa – Iepirkuma priekšmets ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā izpētes rakšanas darbi, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads, Lv-3701, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu, un ņemot vērā priekšizpēti “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”. Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs: 
1. daļā Andris Tomašūns, NMR Nr.20105810025
Līgumcena: 
EUR 8 200,00
Uzvarētājs: 
2. daļā SIA „Būvfirma L.B.K.”, reģ. Nr.48503005199
Līgumcena: 
EUR 27 956,80
Uzvarētājs 1
1. daļā Andris Tomašūns, NMR Nr.20105810025
Contract amount 1
EUR 8 200,00
Uzvarētājs 2
2. daļā SIA „Būvfirma L.B.K.”, reģ. Nr.48503005199
Contract amount 2
EUR 27 956,80
Pievienotie dokumenti