?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Uzvaras ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO) Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2018/5K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
09.02.2018
Iesnieguma termiņš
17.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
16.12.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
09.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai:Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob. tālr. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv.

Apraksts

Saskaņā iepirkuma dokumentācijas grozījumiem, Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts un noteikts: 2018. gada 17. aprīlis plkst. 14:00.

UKT daļas garenprofili, smilšu un naftas produktu uztvērēju dz/b plāksnes pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/e4wb2ssa

PAPILDUS PIEVIENOTIE UKT DAĻAS GARENPROFILI pieejami linka adresē: https://failiem.lv/u/29kq5zj7

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/qrrphccr

Iepirkums tiek veikts projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2. posms)" (vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/019) Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrajā atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Uzvaras ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas krustojumam līdz autobusa pieturai SCO, Dobelē” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta – Uzvaras iela, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 18 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 20. martam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 .

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 20. martā plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Saldus ceļinieks” reģ. Nr. 48503000026
Līgumcena: 
3 141 493,36 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “Saldus ceļinieks” reģ. Nr. 48503000026
Contract amount 1
3 141 493,36 EUR (bez PVN)