?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2016/46
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
05.09.2016
Iesnieguma termiņš
16.09.2016
Informācijas atjaunošanas datums
20.01.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
20.09.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu un iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt: Iepirkumu komisijas sekretārei Ievai Lukšai, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Kronbergs, mob.tālr.29187997, Projektu vadītāja Taiga Gribuste, mob.tālr.29215138.

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā, saskaņā ar būvprojektu “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā”, autors SIA “IL Projektu birojs”, SIA “Veido vidi” (pievienots papildus) un tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis no līguma parakstīšanas dienas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA „REATON LTD” reģ.Nr. 40003015277
Līgumcena: 
EUR 43 644,13
Uzvarētājs 1
SIA „REATON LTD” reģ.Nr. 40003015277
Contract amount 1
EUR 43 644,13
Pievienotie dokumenti