?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Spodrības ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2017/36K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
12.09.2017
Iesnieguma termiņš
06.11.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
01.02.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob.tālr. 25430301

Apraksts

Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja 2018. gada 9. marta lēmumu Nr.4-1.2/18-34, iepirkuma līgums netiek slēgts un iepirkums tiek PĀRTRAUKTS!

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkums tiek veikts projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)" (vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/019) Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrajā atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Spodrības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Spodrības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai, Dobelē” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta – Spodrības iela, Dobele, Dobeles novads, Latvija.

! Pamatojoties uz atklāta konkursa Nolikuma grozījumiem un dokumentācijas labojumiem Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017.gada 6. novembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Pievienotie dokumenti