?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Spodrības ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2018/20K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
20.03.2018
Iesnieguma termiņš
18.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
10.06.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
08.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu:

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob. tālr. 25430301

Apraksts

BŪVPROJEKTS PIEEJAMS LINKA ADRESĒ: https://failiem.lv/u/rdgw6n7w

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkums tiek veikts projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)" (vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/019) Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrajā atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālāsreģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.  

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Spodrības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Spodrības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai, Dobelē” (pievienots papildus dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3").

Līguma izpildes vieta – Spodrības iela, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbi jāpabeidz 7 mēnešos un 1 (viena) mēneša laikā jāsakārto un jāiesniedz pasūtītājam, būvvaldei dokumentācija būves pieņemšanai ekspluatācijā. Pretendentam noteiktie nosacījumi jāievēro, sagatavojot Darbu izpildes LAIKA GRAFIKU.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 18. aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 18. aprīlī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” reģ. Nr. 41703001139
Līgumcena: 
1 678 893,91 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” reģ. Nr. 41703001139
Contract amount 1
1 678 893,91 EUR (bez PVN)