?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Skolas ielas un Upes ielas pārbūve, Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2018/14K
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
13.03.2018
Iesnieguma termiņš
16.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
01.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Kontaktpersona objekta apsekošanai:Komunālās nodaļas komunālinženiere Elvija Namsone, mob.tālr. 29144373, e-pasts: elvija.namsone@dobele.lv.

 

Apraksts

Skolas ielas un Upes ielas Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/wtrnmhxs

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Skolas ielas un Upes ielas pārbūve Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Skolas un Upes ielu pārbūve, Dobeles pilsētā” (autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta – Skolas iela un Upes iela , Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15.

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 16.aprīlī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
PS “RERE VIDE 1” reģ. Nr. 40103824428
Līgumcena: 
1 481 796,37 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
PS “RERE VIDE 1” reģ. Nr. 40103824428
Contract amount 1
1 481 796,37 EUR (bez PVN)