?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sarunu procedūra "Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācija un pārbūve" īstenošanai"

Iepirkuma ID
DNP 2018/35SP/ERAF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Sarunu procedūra
Izsludināts
13.07.2018
Iesnieguma termiņš
30.05.2018
Informācijas atjaunošanas datums
17.09.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
30.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nosacījumiem: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Uzaicinājuma pamatojums:

SIA “KONVENTS” 2016.gada iepirkumā “Izmaiņu izstrāde tehniskajā projektā “Dobeles pils kapelas rekonstrukcija un konservācija” un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. DNP 2016/4SP, piedāvātās līgumcena ir 17 260 EUR (bez PVN) un noteikts, ka būvdarbu izpildes termiņš ir 2017. un 2018.gads. Šobrīd par būvdarbu izpildi ir noslēgts būvdarbu līgums ar izpildes termiņu no 2018.gada jūnija līdz 2020.gada jūnijam.

Autortiesību likuma 4.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti.

SIA “KONVENTS” un SIA “ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS” izstrādāja būvprojektu  “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācija un pārbūve” (turpmāk - Būvprojekti) saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības veikto iepirkumu “Izmaiņu izstrāde tehniskajā projektā “Dobeles pils kapelas rekonstrukcija un konservācija” un autoruzraudzība (identifikācijas Nr. DNP 2016/4SP). Autoruzraudzības pakalpojums ir nepieciešams Būvprojekta īstenošanai un to var nodrošināt Būvprojekta autori.  

tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Konvents” reģ. Nr. 40103103769
Līgumcena: 
27 740,29 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “Konvents” reģ. Nr. 40103103769
Contract amount 1
27 740,29 EUR (bez PVN)