?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Salas norakšana Gaurata ezerā, Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2018/39/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
11.06.2018
Iesnieguma termiņš
22.06.2018
Informācijas atjaunošanas datums
25.07.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
23.07.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projektu vadītājs Raivis Luks, mob.tālr.27865565, tālr. 63700121, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu, ievērojot iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (Stratēģiskais mērķis 2”Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem, Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem) aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

Finansējums: ELFLA un Dobeles novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi.

Iepirkuma priekšmets ir salas norakšana Gaurata ezerā (Dobeles pagastā), Dobeles novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un iepirkuma nolikuma nosacījumiem, kā arī Līguma projektu.

Līguma izpildes vieta: Gaurata ezers, Dobeles pagasts, Dobeles novads.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 22.jūnijam plkst. 10:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.