?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

PII ,,Zvaniņš” gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana

Iepirkuma ID
DNP 2017/14
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
26.04.2017
Iesnieguma termiņš
10.05.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
13.05.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu:Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciāliste Līga Īle, e-pasts: liga.ile@dobele.lv@dobele.lv

Kontaktpersonas objekta apsekošanai:Komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis, mob.tālr.29266017

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir PII ,,Zvaniņš” gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta: Puķu iela 8, Dobele, Dobeles novads.

Līguma izpildes laiks: 5 (piecas) nedēļas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Rotas"
Līgumcena: 
31 329,40 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Rotas"
Contract amount 1
31 329,40 EUR
Pievienotie dokumenti