?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 09.06.2021
E.g., 09.06.2021
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
26.09.2012 DNP 2012/44 Mazlietotas automašīnas piegāde operatīvajā līzingā Dobeles novada pašvaldībai 08.10.2012 Pabeigts
12.09.2012 DŪ 2012/12/ERAF Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā" ietvaros 01.10.2012 Pabeigts
12.09.2012 DNP 2012/43-ERAF Dobeles novada ūdenssaimniecības attīstības rīcības plāna 2013.-2015.gadam izstrāde 24.09.2012 Pabeigts
12.09.2012 DNP 2012/42-ERAF Priekšizpēte par ūdenssaimniecības attīstību Dobeles novadā pirms rīcības plāna izstrādes 24.09.2012 Pārtraukts
06.09.2012 DNP 2012/41-ERAF Informatīvā stenda un norāžu izgatavošana un uzstādīšana Dobeles pilsētā 18.09.2012 Pārtraukts
01.08.2012 DŪ 2012/06/ERAF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā" ietvaros 16.08.2012 Pabeigts
27.07.2012 DNP 2012/34 Jauna mikroautobusa iegāde Bērzupes speciālās internātpamatskolas vajadzību nodrošināšanai 10.08.2012 Pabeigts
23.07.2012 DŪ 2012/10/ERAF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" ietvaros 08.08.2012 Pabeigts
19.07.2012 DNKSP 2012/03 Kancelejas preču piegāde Dobeles novada Kultūras un Sporta pārvaldei 01.08.2012 Pabeigts
12.07.2012 DNP 2012/32 PII "Spodrītis" virtuves aprīkojuma iegāde 24.07.2012 Pabeigts

Lapas