?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 11.08.2020
E.g., 11.08.2020
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
30.11.2018 DNP 2018/48 Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana un Auru pagasta ceļa Nr.11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā. 14.12.2018 Pabeigts
09.10.2018 DNP 2018/46 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km” pārbūves darbiem Dobeles pagastā, Dobeles novads 22.10.2018 Pabeigts
14.09.2018 DNP 2018/45 Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā 27.09.2018 Pabeigts
11.09.2018 DNP 2018/43 Par Degvielas iegādi Dobeles novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 25.09.2018 Pārtraukts
21.06.2018 DNP 2018/41 Dobeles novada pašvaldības autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana 05.07.2018 Pabeigts
30.05.2018 DNP 2018/37/ERAF Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (jaunbūve) īstenošanai 11.06.2018 Pabeigts
12.04.2018 DNP 2018/31/ERAF Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta ”Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana, 1.kārta” īstenošanai 24.04.2018 Pabeigts
09.04.2018 DNP 2018/30 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Spodrības ielas pārbūvei Dobeles pilsētā” 20.04.2018 Pabeigts
09.04.2018 DNP 2018/29 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Skolas un Upes ielu pārbūvei Dobeles pilsētā” 20.04.2018 Pabeigts
20.03.2018 DNP 2018/19 Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana 06.04.2018 Pabeigts

Lapas