?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 11.08.2020
E.g., 11.08.2020
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
29.03.2016 DNP 2016/14 Tehniskā būvprojekta izstrāde "Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā" 11.04.2016 Pabeigts
29.03.2016 DNP 2016/13 Tehniskā būvprojekta izstrāde "Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā" 11.04.2016 Pabeigts
29.03.2016 DNP 2016/12 Tehniskā būvprojekta izstrāde "Aktīvās atpūtas zonas attīstība Apguldes ezera piekrastē Naudītes pagatā , Dobeles novadā" 11.04.2016 Pabeigts
16.03.2016 DNP 2016/11 Skatuves konstrukciju un aprīkojuma, gaismu aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada pašvaldības organizētajos pasākumos 01.04.2016 Pabeigts
09.03.2016 DNP 2016/8 Par malkas piegādi Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 21.03.2016 Pabeigts
01.03.2016 DNP 2016/7 Zāles pļāvēja iegāde Bērzes pagasta pārvaldes vajadzībām 14.03.2016 Pabeigts
22.02.2016 DNP 2016/6 Skatuves konstrukciju un aprīkojuma, gaismu un skaņas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada pašvaldības organizētajos pasākumos 04.03.2016 Pabeigts
26.01.2016 DNP 2016/3 Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde 08.02.2016 Pabeigts
06.11.2015 DNP 2015/36 Jauna, nelietota autotransporta iegāde Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 24.11.2015 Pabeigts
03.11.2015 DNP 2015/34 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta "Inženiertīklu un būvju izbūve Spodrības ielā, Dobelē" būvdarbiem 16.11.2015 Pabeigts

Lapas