?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

“Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve” izmaiņām”

Iepirkuma ID
DNP 2018/49SP
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Sarunu procedūra
Izsludināts
20.12.2018
Iesnieguma termiņš
10.12.2018
Informācijas atjaunošanas datums
20.12.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
10.12.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nosacījumiem: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Apraksts

Uzaicinājuma pamatojums: SIA “BM – projekts” ir nodrošinājis būvprojekta “Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve ” (turpmāk – Būvprojekts) ekspertīzi saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības iepirkumu “Būvprojektu ekspertīzes nodrošināšana, identifikācijas Nr. DNP 2016/26 (Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā).

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 173. punkts dot tiesības pabeigt ekspertīzi tiem speciālistiem, kuriem līdz 2016. gada 1. jūlijam nebija būvekspertīzes sertifikāta un kuri bija uzsākuši veikt būvprojekta ekspertīzi pēc iepriekš noslēgta līguma. "Tiesības pabeigt" sevī ietver ne tikai darbības, kas attiecas līgumiem, saskaņā ar kuriem tiek veikta ekspertīze būvprojektiem, kas vēl nav apstiprināti būvvaldē, bet arī būvprojektiem, kuriem to realizācijas laikā ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un kuras nepieciešams ekspertēt (pēc normatīvo aktu vai pasūtītāja ieskatiem).

Vienlaikus jāņem vērā Vispārīgo būvnoteikumu 55. punkta nosacījums par atkārtotām ekspertīzēm un ekspertu maiņu. Šis punkts attiecas ne tikai uz projektu izmaiņām un to atkārtotu ekspertīzi, kas tiek veiktas dēļ ekspertu negatīva atzinuma, bet arī uz atkārtotu ekspertīzi, kas nepieciešama dēļ izmaiņām projektā būvdarbu laikā. Tādējādi, ja būvprojektam nepieciešama atkārtota ekspertīze, tad to ieteicams veikt tam ekspertam, kurš sākotnēji pārbaudīja projekta atbilstību normatīvajiem aktiem.

Sarunu priekšmets ir papildus ekspertīzes nodrošināšana Būvprojekta izmaiņām – saskaņā ar  tehnisko specifikāciju, uzaicinājumā noteiktajiem nosacījumiem un Būvprojekta izmaiņām.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 10. decembrim plkst. 12:00. Iesniegt personīgi Dobeles novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, adrese un laiks: Dobelē, Brīvības ielā 17, 2. kabinetā - pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, trešdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00.

 

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BM-projekts", reģ. Nr. 40103196966
Līgumcena: 
1 450 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA "BM-projekts", reģ. Nr. 40103196966
Contract amount 1
1 450 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti