?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Par Degvielas iegādi Dobeles novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Iepirkuma ID
DNP 2018/43
Tips
Piegādes
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
11.09.2018
Iesnieguma termiņš
25.09.2018
Informācijas atjaunošanas datums
12.03.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
16.10.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, e-pasta: mob. tālr. 26549058, laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Finansējums: Dobeles novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi.

Iepirkuma priekšmets ir benzīna (95E) un Dīzeļdegvielas (DD) (turpmāk – Degvielas) iegāde degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS) Dobeles novada pašvaldības Administrācijas vajadzībām.

Līguma izpildes vieta: Dobeles novads, Latvijas teritorijā un ārpus Latvijas (ES dalībvalstīs).

Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 25. septembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Pievienotie dokumenti