?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta “Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” ēkai” īstenošanai

Iepirkuma ID
DNP 2018/36SP/ERAF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Sarunu procedūra
Izsludināts
05.06.2018
Iesnieguma termiņš
29.05.2018
Informācijas atjaunošanas datums
14.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
29.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nosacījumiem: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir sarunu procedūra (turpmāk – Procedūra) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8. panta septītās daļas 2. punkta c) apakšpunktu.

Uzaicinājuma pamatojums:

Autortiesību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti.

SIA “INXIDE” izstrādāja būvvaldē 28.07.2016. apstiprināto būvprojektu  “Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” ēkai” (1.sējums), tai skaitā SIA “JR ELEMENTS” ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI izstrādāja būvprojekta sadaļu “Ārējie gāzesvadi” (turpmāk - Būvprojekti) saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības veikto tirgus izpēti ”Būvprojekta izstrāde lifta izbūvei Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” ēkai Uzvaras ielā 50” (identifikācijas Nr. APN 2016/13). Autoruzraudzības pakalpojums ir nepieciešams sadaļas “Ārējie gāzesvadi” īstenošanai un to var nodrošināt Būvprojekta autors.

Uzaicinājumi tika nosūti uz Kandidāta e-pastiem:

Galvenais autors: SIA “INXIDE”, e-pasts: lauris.livzinieks@inxide.lv, valdes priekšsēdētāja Santa Līvziniece, mob.tālr.28361100.

Sadaļas “Ārējie gāzesvadi” autors: SIA “JR ELEMENTS” ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI, e-pasts: jrelements@jrelements.lv; valdes loceklis J.Rotčenkovs, mob. tālr. 29623985.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 29. maijam plkst. 12:00. Iesniegt personīgi Dobeles novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Līgai Īlei.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "INXIDE"
Līgumcena: 
1 200 eur (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA "INXIDE"
Contract amount 1
1 200 eur (bez PVN)
Pievienotie dokumenti