?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/8/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
24.03.2017
Iesnieguma termiņš
10.04.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
25.04.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu komisijas sekretārei Zanei Peļņai, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

Kontaktpersonas objekta apsekošanai (5.pielikums): Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Sīpols, mob.tālr.27234201; Zebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Dabra, mob.tālr. 29111938

Apraksts

Iepirkuma priekšmets-meliorācijas sistēmu pārbūve pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un izstrādāto būvprojektu “Meliorācijas sistēmas pārbūve Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā”, autors SIA “Baltijas vides serviss” un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.
Līguma izpildes vieta: Zebrenes pagasts un Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads.
Līguma izpildes laiks: 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Ieteicams Darbu uzsākt ar maija mēnesi.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA Meliorācijas Eksperts
Līgumcena: 
72 353.19 EUR
Uzvarētājs 1
SIA Meliorācijas Eksperts
Contract amount 1
72 353.19 EUR
Pievienotie dokumenti