?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/7/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
28.02.2017
Iesnieguma termiņš
15.03.2017
Informācijas atjaunošanas datums
21.03.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
20.03.2017
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu:Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu komisijas sekretārei Ievai Lukšai, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersonas objekta apsekošanai:

Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Sīpols, mob.tālr.27234201

Zebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Dabra, mob.tālr. 29111938

Apraksts

Meliorācijas sistēmu pārbūve pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un izstrādāto būvprojektu “Meliorācijas sistēmas pārbūve Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā”, autors SIA “Baltijas vides serviss”, un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.
Līguma izpildes vieta: Zebrenes pagasts un Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads.
Līguma izpildes laiks: 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Ieteicams Darbus uzsākt ar maija mēnesi.