?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2016/2
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
15.01.2016
Iesnieguma termiņš
26.01.2016
Informācijas atjaunošanas datums
20.01.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
01.02.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Par nolikumu un iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv. Par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem: Iepirkumu komisijas sekretāre Ieva Lukša, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Apraksts

Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un izstrādāto būvprojektu “Meliorācijas sistēmas pārbūve īpašumos “Lielapgulde”, “Ezernieki” un “Jaundēliņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā”. Līguma izpildes vieta: “Lielapgulde”, “Ezernieki” un “Jaundēliņi” Naudītes pagasts, Dobeles novads. Līguma izpildes laiks: 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA „MELIORĀCIJA-A.G.” reģ. Nr.40103072030
Līgumcena: 
146 810,02 EUR
Uzvarētājs 1
SIA „MELIORĀCIJA-A.G.” reģ. Nr.40103072030
Contract amount 1
146 810,02 EUR
Pievienotie dokumenti