?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Lauku ielas pārbūve (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2017/30K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
28.07.2017
Iesnieguma termiņš
05.09.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu:

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob.tālr. 25430301

Apraksts

Tehniskais projekts un tehniskā projekta DWG pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/8zxgsxf3

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL).

Iepirkums tiek veikts projekta "Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā" Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrajā atlases kārtā "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Lauku ielas pārbūve posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98, Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Lauku ielas pārbūve posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku 98, Dobelē” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta – Lauku iela, Dobele, Dobeles novads, Latvija.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši (ieteicamais ir līdz 2018.gada 29.decembrim) no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbi jāpabeidz 14 mēnešos (līdz 2018.gada 30.novembrim), 1 (viena) mēneša laikā jāsakārto un jāiesniedz pasūtītājam, būvvaldei dokumentācija būves pieņemšanai ekspluatācijā.

Pievienotie dokumenti