?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kaķenieku Sporta kompleksa atjaunošanas darbi Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/6/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
28.02.2017
Iesnieguma termiņš
15.03.2017
Informācijas atjaunošanas datums
26.07.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
28.03.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt: Iepirkumu komisijas sekretārei Ievai Lukšai, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Annenieku pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Šmīdlers, mob.tālr. 29551502.

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Kaķenieku Sporta kompleksa atjaunošanas darbi, t.sk. jumta režģojuma atjaunošana, logu un durvju nomaiņa, saskaņā ar būvprojektu “Kaķenieku Sporta kompleksa vienkāršotās fasādes atjaunošanas, jumta režģojuma vienkāršotā atjaunošana”, autors SIA “MEDUSMĀJA” un tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma nosacījumiem, un apliecinājuma karti, ko izsniegs Izpildītājam līguma parakstīšanas dienā.

Līguma izpildes vieta: Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Ieteicams Darbus uzsākt ar jūnija mēnesi.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA „Būvfirma Vītols”, reģ.Nr. 48503002722
Līgumcena: 
67 656,92 EUR
Uzvarētājs 1
SIA „Būvfirma Vītols”, reģ.Nr. 48503002722
Contract amount 1
67 656,92 EUR