?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem 2018. gadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/46/ESF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
29.11.2017
Iesnieguma termiņš
14.12.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
28.12.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Taiga Gribuste, tālr. 63720931, mob. tālr. 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 10. panta pirmās daļas noteikto kārtību. Izglītības un veselības aprūpes pakalpojumi – PIL 2. pielikuma iepirkums.

Iepirkums tiek organizēts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/047).

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks, vieta:

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās:

1.DAĻA – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 2. – 4. klases skolēniem (2018.gada jūnijā), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks:

2018. gada 25. – 29. jūnijs (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 100 km no Dobeles pilsētas.

2.DAĻA – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 2. – 4. klases skolēniem (2018.gada jūlijā), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks:

2018. gada 16. – 20. jūlijs (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 100 km no Dobeles pilsētas.

3.DAĻA – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 5. – 6. klases skolēniem (2018.gada augustā), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks:

2018. gada 13. – 17. augusts (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 100 km no Dobeles pilsētas.

4.DAĻA – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 7. klases skolēniem (2018.gada augusts), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks:

2018. gada 20. – 24. augusts (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 100 km no Dobeles pilsētas.

5.DAĻA – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 8 līdz 25 gadiem, kā arī viņu asistentiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks:

2018. gada 23. jūlijs – 27. jūlijs. (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 100 km no Dobeles pilsētas.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām vai trīs iepirkuma daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu vairāk par trīs iepirkuma daļām, tas nozīmē, nedrīkst par četrām vai piecām iepirkuma daļām.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017. gada 14. decembrī plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs 5
Uzvarētājs: 
SIA “STIERESS” reģ. Nr. 40003769897
Līgumcena: 
par iepikruma 1. daļu: 5 554,16 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “STIERESS” reģ. Nr. 40003769897
Līgumcena: 
par iepikruma 2. daļu: 5 554,16 EUR
Uzvarētājs: 
Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude””, reģ. Nr. 40008102265
Līgumcena: 
par iepikruma 3. daļu: 9 803 EUR
Uzvarētājs: 
Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude””, reģ. Nr. 40008102265
Līgumcena: 
par iepikruma 4. daļu: 9 803 EUR
Uzvarētājs: 
Biedrība “Pīlādzis”, reģ. Nr. 4000806061821
Līgumcena: 
par iepikruma 5. daļu: 10 486 EUR
Uzvarētājs 1
SIA “STIERESS” reģ. Nr. 40003769897
Contract amount 1
par iepikruma 1. daļu: 5 554,16 EUR
Uzvarētājs 2
SIA “STIERESS” reģ. Nr. 40003769897
Contract amount 2
par iepikruma 2. daļu: 5 554,16 EUR
Uzvarētājs 3
Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude””, reģ. Nr. 40008102265
Contract amount 3
par iepikruma 3. daļu: 9 803 EUR
Uzvarētājs 4
Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude””, reģ. Nr. 40008102265
Contract amount 4
par iepikruma 4. daļu: 9 803 EUR
Uzvarētājs 5
Biedrība “Pīlādzis”, reģ. Nr. 4000806061821
Contract amount 5
par iepikruma 5. daļu: 10 486 EUR