?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem 2017.gadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/27/ESF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
15.06.2017
Iesnieguma termiņš
29.06.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
14.07.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Taiga Gribuste, tālr.63720931, mob.tālr. 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek organizēts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/047)

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (turpmāk – PIL).

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām, ievērojot iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās:

PIRMĀ DAĻA (1.DAĻA) – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 2. – 4. klases skolēniem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks: 2017. gada 14. – 18. augusts (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 50 km no Dobeles pilsētas

OTRĀ DAĻA (2.DAĻA) – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 5. – 7. klases skolēniem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks: 2017. gada 31. jūlijs – 4. augusts. (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 50 km no Dobeles pilsētas.

TREŠĀ DAĻA (3.DAĻA) – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 8 līdz 25 gadiem, kā arī viņu asistentiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks: 2017. gada 24. jūlijs – 29. jūlijs. (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 50 km no Dobeles pilsētas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs: 
Biedrība "Saspraude"
Līgumcena: 
9 516,94 EUR Līgumcena par iepirkuma 1.daļu
Uzvarētājs: 
Biedrība "Saspraude"
Līgumcena: 
9 136,97 Līgumcena par iepirkuma 2.daļu
Uzvarētājs: 
Biedrība "Pīlādzis"
Līgumcena: 
10 482,00 EUR Līgumcena par iepirkuma 3.daļu
Uzvarētājs 1
Biedrība "Saspraude"
Contract amount 1
9 516,94 EUR Līgumcena par iepirkuma 1.daļu
Uzvarētājs 2
Biedrība "Saspraude"
Contract amount 2
9 136,97 Līgumcena par iepirkuma 2.daļu
Uzvarētājs 3
Biedrība "Pīlādzis"
Contract amount 3
10 482,00 EUR Līgumcena par iepirkuma 3.daļu