?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem 2017.gadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/27/ESF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
15.06.2017
Iesnieguma termiņš
29.06.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
14.07.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Taiga Gribuste, tālr.63720931, mob.tālr. 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek organizēts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/047)

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (turpmāk – PIL).

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām, ievērojot iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās:

PIRMĀ DAĻA (1.DAĻA) – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 2. – 4. klases skolēniem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks: 2017. gada 14. – 18. augusts (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 50 km no Dobeles pilsētas

OTRĀ DAĻA (2.DAĻA) – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne 5. – 7. klases skolēniem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks: 2017. gada 31. jūlijs – 4. augusts. (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 50 km no Dobeles pilsētas.

TREŠĀ DAĻA (3.DAĻA) – Izglītojoša un veselību veicinoša nometne bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 8 līdz 25 gadiem, kā arī viņu asistentiem.

Diennakts nometnes īstenošanas ilgums un laiks: 2017. gada 24. jūlijs – 29. jūlijs. (5 dienas, 4 naktis).

Nometnes norises vieta: ne tālāk kā 50 km no Dobeles pilsētas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs: 
Biedrība "Saspraude"
Līgumcena: 
9 516,94 EUR Līgumcena par iepirkuma 1.daļu
Uzvarētājs: 
Biedrība "Saspraude"
Līgumcena: 
9 136,97 Līgumcena par iepirkuma 2.daļu
Uzvarētājs: 
Biedrība "Pīlādzis"
Līgumcena: 
10 482,00 EUR Līgumcena par iepirkuma 3.daļu
Uzvarētājs 1
Biedrība "Saspraude"
Contract amount 1
9 516,94 EUR Līgumcena par iepirkuma 1.daļu
Uzvarētājs 2
Biedrība "Saspraude"
Contract amount 2
9 136,97 Līgumcena par iepirkuma 2.daļu
Uzvarētājs 3
Biedrība "Pīlādzis"
Contract amount 3
10 482,00 EUR Līgumcena par iepirkuma 3.daļu