?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Interneta pakalpojumu un datu transporta līniju nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma ID
DNP 2017/26
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
09.06.2017
Iesnieguma termiņš
20.06.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
11.07.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: datorsistēmu un datortīklu administrators Vilnis Rasiņš, tālrunis: 63707277, 26343220, e-pasts: vilnis.rasins@dobele.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālrunis: 63720939, 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv .

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir - interneta pakalpojumu un datu transporta līniju nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām.

Līguma izpildes vieta: Dobeles novada pašvaldība. Līguma izpildes termiņš – 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 12 iepirkuma daļās:

1.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības administrācijai, Dobeles Pieaugušo informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centram (PIUAC) un Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļai.

2.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Annenieku pagasta pārvaldei.

3.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Annenieku pagasta pārvaldes PIPP telpas.

4.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Auru pagasta pārvaldei.

5.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Bērzes pagasta pārvaldei.

6.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Bikstu pagasta pārvaldei.

7.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Dobeles pagasta pārvaldei.

8.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Jaunbērzes pagasta pārvaldei.

9.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Krimūnu pagasta pārvaldei.

10.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Naudītes pagasta pārvaldei.

11.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Penkules pagasta pārvaldei.

12.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Zebrenes pagasta pārvaldei.

Pretendents var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai pa atsevišķām daļām.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs 5
Uzvarētājs 6
Uzvarētājs 7
Uzvarētājs 8
Uzvarētājs 9
Uzvarētājs 10
Uzvarētājs 11
Uzvarētājs 12
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par iepirkuma 1.Daļu: 7 946,64 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par iepirkuma 2.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 3.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA Lattelecom" reģ. Nr. 40003052786
Līgumcena: 
Līgumcena par 4.Daļu: 1 256,40 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 5.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 6.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Līgumcena: 
Līgumcena par 7.Daļu: 1 764,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Līgumcena: 
Līgumcena par 8.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 9.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 10.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 11.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Līgumcena: 
Līgumcena par 12.Daļu: 1 764,00 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 1
Līgumcena par iepirkuma 1.Daļu: 7 946,64 EUR
Uzvarētājs 2
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 2
Līgumcena par iepirkuma 2.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 3
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 3
Līgumcena par 3.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 4
SIA Lattelecom" reģ. Nr. 40003052786
Contract amount 4
Līgumcena par 4.Daļu: 1 256,40 EUR
Uzvarētājs 5
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 5
Līgumcena par 5.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 6
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 6
Līgumcena par 6.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 7
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Contract amount 7
Līgumcena par 7.Daļu: 1 764,00 EUR
Uzvarētājs 8
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Contract amount 8
Līgumcena par 8.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs 9
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 9
Līgumcena par 9.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 10
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 10
Līgumcena par 10.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs 11
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 11
Līgumcena par 11.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs 12
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Contract amount 12
Līgumcena par 12.Daļu: 1 764,00 EUR