?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Interneta pakalpojumu un datu transporta līniju nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma ID
DNP 2017/26
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
09.06.2017
Iesnieguma termiņš
20.06.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
11.07.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: datorsistēmu un datortīklu administrators Vilnis Rasiņš, tālrunis: 63707277, 26343220, e-pasts: vilnis.rasins@dobele.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālrunis: 63720939, 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv .

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir - interneta pakalpojumu un datu transporta līniju nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām.

Līguma izpildes vieta: Dobeles novada pašvaldība. Līguma izpildes termiņš – 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 12 iepirkuma daļās:

1.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības administrācijai, Dobeles Pieaugušo informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centram (PIUAC) un Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļai.

2.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Annenieku pagasta pārvaldei.

3.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Annenieku pagasta pārvaldes PIPP telpas.

4.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Auru pagasta pārvaldei.

5.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Bērzes pagasta pārvaldei.

6.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Bikstu pagasta pārvaldei.

7.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Dobeles pagasta pārvaldei.

8.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Jaunbērzes pagasta pārvaldei.

9.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Krimūnu pagasta pārvaldei.

10.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Naudītes pagasta pārvaldei.

11.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Penkules pagasta pārvaldei.

12.DAĻA – Pakalpojuma nodrošināšana Zebrenes pagasta pārvaldei.

Pretendents var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai pa atsevišķām daļām.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs 5
Uzvarētājs 6
Uzvarētājs 7
Uzvarētājs 8
Uzvarētājs 9
Uzvarētājs 10
Uzvarētājs 11
Uzvarētājs 12
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par iepirkuma 1.Daļu: 7 946,64 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par iepirkuma 2.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 3.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA Lattelecom" reģ. Nr. 40003052786
Līgumcena: 
Līgumcena par 4.Daļu: 1 256,40 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 5.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 6.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Līgumcena: 
Līgumcena par 7.Daļu: 1 764,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Līgumcena: 
Līgumcena par 8.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 9.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 10.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Līgumcena: 
Līgumcena par 11.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Līgumcena: 
Līgumcena par 12.Daļu: 1 764,00 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 1
Līgumcena par iepirkuma 1.Daļu: 7 946,64 EUR
Uzvarētājs 2
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 2
Līgumcena par iepirkuma 2.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 3
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 3
Līgumcena par 3.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 4
SIA Lattelecom" reģ. Nr. 40003052786
Contract amount 4
Līgumcena par 4.Daļu: 1 256,40 EUR
Uzvarētājs 5
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 5
Līgumcena par 5.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 6
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 6
Līgumcena par 6.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 7
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Contract amount 7
Līgumcena par 7.Daļu: 1 764,00 EUR
Uzvarētājs 8
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Contract amount 8
Līgumcena par 8.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs 9
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 9
Līgumcena par 9.Daļu: 738,00 EUR
Uzvarētājs 10
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 10
Līgumcena par 10.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs 11
SIA "Ilva Ltd." reģ. Nr. 45103000714
Contract amount 11
Līgumcena par 11.Daļu: 576,00 EUR
Uzvarētājs 12
SIA "SL.NET" reģ. Nr. 50003664091
Contract amount 12
Līgumcena par 12.Daļu: 1 764,00 EUR