?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” drukas pakalpojuma nodrošināšana un piegāde

Iepirkuma ID
DNP 2017/31
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
01.08.2017
Iesnieguma termiņš
14.08.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciāliste Līga Īle, e-pasts: liga.ile@dobele.lv@dobele.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītājs Raivis Luks, tālr. 63700121, mob.tālr. 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv.

 

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir - Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” iespiešanas un piegādes pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar Autordarbu (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: Nauris Cinovics), Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju un iepirkuma Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, viss kopā – Pakalpojumi.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele.

Līguma izpildes laiks: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu (turpmāk – PIL).

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu un vienā variantā, ievērojot iepirkuma Nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkums tiek pārtraukts, jo netika saņemts piedāvājums atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām!

Pievienotie dokumenti