?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” drukas pakalpojuma nodrošināšana un piegāde

Iepirkuma ID
DNP 2018/1
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
12.01.2018
Iesnieguma termiņš
25.01.2018
Informācijas atjaunošanas datums
20.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
25.01.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu:raivis.luks@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (turpmāk – PIL).

Iepirkuma priekšmets ir – Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” iespiešanas un piegādes pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar Autordarbu (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: Nauris Cinovics), Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (3. pielikums) un iepirkuma Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem (t.sk. līguma projekts, 5. pielikums).

CPV kods: 79823000-9 Iespiešanas un piegādes pakalpojumi.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701.

Līguma izpildes laiks: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 25. janvārim plkst. 14:00

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Jelgavas tipogrāfija" reģ. Nr. 43603009384
Līgumcena: 
16 113,16 EUR, bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA "Jelgavas tipogrāfija" reģ. Nr. 43603009384
Contract amount 1
16 113,16 EUR, bez PVN