?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” drukas pakalpojuma nodrošināšana un piegāde

Iepirkuma ID
DNP 2018/1
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
12.01.2018
Iesnieguma termiņš
25.01.2018
Informācijas atjaunošanas datums
20.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
25.01.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu:raivis.luks@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (turpmāk – PIL).

Iepirkuma priekšmets ir – Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” iespiešanas un piegādes pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar Autordarbu (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: Nauris Cinovics), Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (3. pielikums) un iepirkuma Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem (t.sk. līguma projekts, 5. pielikums).

CPV kods: 79823000-9 Iespiešanas un piegādes pakalpojumi.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701.

Līguma izpildes laiks: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 25. janvārim plkst. 14:00

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Jelgavas tipogrāfija" reģ. Nr. 43603009384
Līgumcena: 
16 113,16 EUR, bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA "Jelgavas tipogrāfija" reģ. Nr. 43603009384
Contract amount 1
16 113,16 EUR, bez PVN