?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2016/45
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
05.09.2016
Iesnieguma termiņš
16.09.2016
Informācijas atjaunošanas datums
20.01.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
26.09.2016
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Par Nolikumu un iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu komisijas sekretārei Ievai Lukšai, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona objekta apsekošanai Agris Ikaunieks, tālr.nr. 63700109

Apraksts

Iepirkums priekšmets ir ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana ar mērķi noteikt derīgo izrakteņu kvalitāti un krājumus nekustamajā īpašumā “Ramas”, Naudītes pagastā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, un Līguma projektu (5.pielikums)

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 3 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Adrese un kadastra apzīmējums:  “Ramas”, Naudītes pagasts, Dobeles novads (kadastra apzīmējums 46800020086).

Pievienotie dokumenti