?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novadā (posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem)

Iepirkuma ID
DNP 2017/10/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
21.04.2017
Iesnieguma termiņš
08.05.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
11.05.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Taiga Gribuste, tālr.63720931, mob.tālr.29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Kontaktpersonas objekta apsekošanai (5.pielikums): Projektu vadītāja Taiga Gribuste, mob.tālr.29187997

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir gājēju un veloceliņa izbūve posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem (Autoceļš P97 Jelgava – Dobele – Annenieki, no 29.790 km līdz 30.028 km) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un izstrādāto būvprojektu “Gājēju un veloceliņa izbūve posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem”, autors SIA “BM - Projekts”, (papildus pievienots iepirkuma dokumentiem, turpmāk – Būvprojekts) un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.
Līguma izpildes vieta: autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki no 29.790 km līdz 30.028 km ceļa zemes nodalījuma joslā (kad. apz.nr. 46520030151).
Līguma izpildes laiks: 5 (pieci) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Ieteicams Darbu uzsākt ar jūnija mēnesi. Būvdarbi jāpabeidz 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, 1 (viena) mēneša laikā jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam visi dokumenti par veiktajiem būvdarbiem

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Ceļinieks 01"
Līgumcena: 
163 781,17 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Ceļinieks 01"
Contract amount 1
163 781,17 EUR
Pievienotie dokumenti