?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2018/32
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
19.04.2018
Iesnieguma termiņš
08.05.2018
Informācijas atjaunošanas datums
31.01.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
15.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai (5.pielikums): Komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis, mob. tālr. 29266017

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Finansējums: Dobeles novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi.

Iepirkuma priekšmets ir gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana Dobeles pilsētā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu.

Līguma izpildes vieta: Īles iela 1, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 8 nedēļas. Būvdarbi jāuzsāk ar 2018.gada 2.jūliju.

Objekta apsekošana: Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam jāveic objekta apsekošana. Objekts ir brīvi pieejams apskatei vai iepriekš, sazinoties ar kontaktpersonu Dobeles novada Komunālās nodaļas vadītāju Dainis Sirsonis, mob. tālr. 29266017, e-pasts: dainis.sirsonis@dobele.lv (nolikuma 5.pielikums).

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 8.maijam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “ROTAS” reģ. Nr. 40003837106
Līgumcena: 
29 194,36 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “ROTAS” reģ. Nr. 40003837106
Contract amount 1
29 194,36 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti