?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Gājēju ietves izbūve ceļā “Auri – Apgulde – Naudīte” Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2016/41
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
20.07.2016
Iesnieguma termiņš
02.08.2016
Informācijas atjaunošanas datums
20.01.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
03.08.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Par nolikumu un iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt: Iepirkumu komisijas sekretārei Ievai Lukšai, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Apraksts

Gājēju ietves izbūve ceļā “Auri – Apgulde – Naudīte” Dobeles novadā, saskaņā ar tehniskā projekta izmaiņām “Ceļa “Auri – Apgulde ‘Naudīte” rekonstrukcija”, autors SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildes vieta: Auri, Auru pagasts, Dobeles novads.

Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „IGATE””, reģ. Nr.41703001139
Līgumcena: 
EUR 42 211,32, bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „IGATE””, reģ. Nr.41703001139
Contract amount 1
EUR 42 211,32, bez PVN
Pievienotie dokumenti