?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestādēs

Iepirkuma ID
DNP 2017/28
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
11.07.2017
Iesnieguma termiņš
26.07.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
07.08.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kuras sniedz skaidrojumus par Nolikumu un iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Atbildīgās kontaktpersonas par objektu apsekošanu (iepriekš sazinoties):

1. daļas kontaktpersona: Egils Reinšmits  tālr.29502151

2.daļas kontaktpersona: Andris Jakovļevs, tālr., 29657822

3.daļas kontaktpersona: Skaidrīte Katuļska, tālr.27029644

4.daļas kontaktpersona: Sandra Kantika, tālr.26169600

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana 4 (četrās) Dobeles novada izglītības iestādēs no Pasūtītāja nomātajās telpās.

Līguma izpildes termiņš: Pakalpojums vienam mācību gadam 2017./2018. (paredzamais no 2017.gada augusta līdz 2018.gada jūlijam).

Iepirkums ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

PIRMĀ DAĻA – Dobeles 1.vidusskola, adrese: Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

OTRĀ DAĻA – Dobeles Valsts ģimnāzija, adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

TREŠĀ DAĻA – Dobeles Kristīgā pamatskola, adrese: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

CEURTĀ DAĻA – Dobeles Sākumskola, adrese: Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai vienā variantā.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017.gada 26.jūlijām plkst. 14:00

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs: 
SIA "Vatma" reģ. Nr. 48503007062
Līgumcena: 
162 504,70 EUR par iepirkuma 1.daļu - Dobeles 1.vidusskola
Uzvarētājs: 
IK "Bērzīte" reģ. Nr. 48502012530
Līgumcena: 
68 428,40 EUR par iepirkuma 2.daļu - Dobeles Valsts ģimnāzija
Uzvarētājs: 
SIA "Aniva" reģ. Nr. 50003115551
Līgumcena: 
46 144,80 EUR par iepirkuma 3.daļu - Dobeles Kristīgā pamatskola
Uzvarētājs: 
SIA "Aniva" reģ. Nr. 50003115551
Līgumcena: 
31 625,10 EUR par iepirkuma 4. daļu - Dobeles Sākumskola
Uzvarētājs 1
SIA "Vatma" reģ. Nr. 48503007062
Contract amount 1
162 504,70 EUR par iepirkuma 1.daļu - Dobeles 1.vidusskola
Uzvarētājs 2
IK "Bērzīte" reģ. Nr. 48502012530
Contract amount 2
68 428,40 EUR par iepirkuma 2.daļu - Dobeles Valsts ģimnāzija
Uzvarētājs 3
SIA "Aniva" reģ. Nr. 50003115551
Contract amount 3
46 144,80 EUR par iepirkuma 3.daļu - Dobeles Kristīgā pamatskola
Uzvarētājs 4
SIA "Aniva" reģ. Nr. 50003115551
Contract amount 4
31 625,10 EUR par iepirkuma 4. daļu - Dobeles Sākumskola