?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles jaunbūve Dainu ielā 8, Dobelē

Iepirkuma ID
DNP 2018/24K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
29.03.2018
Iesnieguma termiņš
21.05.2018
Informācijas atjaunošanas datums
16.12.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
08.11.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

 

Apraksts

 Būvprojekts jaunā redakcijā ar 24.04.2018. pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/ffvy82jd

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/hb9979na

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

1.DAĻA - Dobeles sākumskolas pārbūve saskaņā būvprojektu “Dobeles sākumskola un sporta zāle” 1. kārta (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “BM - projekts”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads.

Būvdarbi jāuzsāk 2 (divu) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 4 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbu uzsākšanas paredzamais termiņš: no 2018.gada jūnija.

2.DAĻA – Dobeles sākumskolas sporta zāles jaunbūve saskaņā Būvprojektu “Dobeles sākumskola un sporta zāle” 2. kārta (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “BM - projekts”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads.

Būvdarbi jāuzsāk 2 (divu) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 10 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbu uzsākšanas paredzamais termiņš: no 2018.gada jūnija.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 21. maijam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 21. maijā plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 1.daļa  - Dobeles sākumskolas pārbūve - TIEK PĀRTRAUKTA, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu.

 

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BILDBERG", reģ. Nr. 43603028417
Līgumcena: 
par iepirkuma priekšmeta 2.daļu: 1 679 582,82 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA "BILDBERG", reģ. Nr. 43603028417
Contract amount 1
par iepirkuma priekšmeta 2.daļu: 1 679 582,82 EUR (bez PVN)