?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana un Auru pagasta ceļa Nr.11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā.

Iepirkuma ID
DNP 2018/48
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
30.11.2018
Iesnieguma termiņš
14.12.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
17.12.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Ceļu inženiere Lūcija Ozola, tālr. 63700105, mob. tālr. 26423385, e-pasts: lucija.ozola@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

PIRMĀ DAĻA – Dobeles pilsētas tranzīta ielu: Liepājas šoseja un Brīvības iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki turpinājumi, Tērvetes iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele - Bauska sākums un Lauku iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P102 Dobele - Jaunbērze sākums, ikdienas uzturēšana 2019. gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3. pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu (nolikuma 4. pielikums) un viss kopā – Pakalpojums.

Līguma izpildes termiņš 12 (divpadsmit) mēneši: 2019. gada janvāris – 2019. gada 31.decembris.

Līguma izpildes vieta: Brīvības iela, Tērvetes iela, Lauku iela, un Liepājas šoseja, Dobeles pilsēta, Dobeles novads.

OTRĀ DAĻA – Auru pagasta ceļa Nr. 11 “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3. pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu (nolikuma 5. pielikums) un viss kopā – Pakalpojums.

Līguma izpildes termiņš 4 (četri) mēneši: 2019. gada janvāris - 2019. gada 30. aprīlis.

Līguma izpildes vieta: Auru pagasts, Dobeles novads ceļš Nr. 11 ”Ziņģi -Ziemeļi - Āpšēni”.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 14. decembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu daļa, reģ. Nr. 40003356530
Līgumcena: 
par iepirkuma 1.daļu un 2.daļu - 37 584,70 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu daļa, reģ. Nr. 40003356530
Contract amount 1
par iepirkuma 1.daļu un 2.daļu - 37 584,70 EUR (bez PVN)