?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana un Auru pagasta ceļa Nr.11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā.

Iepirkuma ID
DNP 2018/48
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
30.11.2018
Iesnieguma termiņš
14.12.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
17.12.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Ceļu inženiere Lūcija Ozola, tālr. 63700105, mob. tālr. 26423385, e-pasts: lucija.ozola@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

PIRMĀ DAĻA – Dobeles pilsētas tranzīta ielu: Liepājas šoseja un Brīvības iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki turpinājumi, Tērvetes iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele - Bauska sākums un Lauku iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P102 Dobele - Jaunbērze sākums, ikdienas uzturēšana 2019. gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3. pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu (nolikuma 4. pielikums) un viss kopā – Pakalpojums.

Līguma izpildes termiņš 12 (divpadsmit) mēneši: 2019. gada janvāris – 2019. gada 31.decembris.

Līguma izpildes vieta: Brīvības iela, Tērvetes iela, Lauku iela, un Liepājas šoseja, Dobeles pilsēta, Dobeles novads.

OTRĀ DAĻA – Auru pagasta ceļa Nr. 11 “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3. pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu (nolikuma 5. pielikums) un viss kopā – Pakalpojums.

Līguma izpildes termiņš 4 (četri) mēneši: 2019. gada janvāris - 2019. gada 30. aprīlis.

Līguma izpildes vieta: Auru pagasts, Dobeles novads ceļš Nr. 11 ”Ziņģi -Ziemeļi - Āpšēni”.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 14. decembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu daļa, reģ. Nr. 40003356530
Līgumcena: 
par iepirkuma 1.daļu un 2.daļu - 37 584,70 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu daļa, reģ. Nr. 40003356530
Contract amount 1
par iepirkuma 1.daļu un 2.daļu - 37 584,70 EUR (bez PVN)