?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018. gadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/45
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
27.11.2017
Iesnieguma termiņš
08.12.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
08.12.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas, kuras sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Ceļu inženiere Lūcija Ozola, tālr. 63700105, mob.tālr.26423385, e-pasts: lucija.ozola@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu, ievērojot Iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles pilsētas tranzīta ielas:

Liepājas šoseja un Brīvības iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava-Dobele-Annenieki turpinājumi;

Tērvetes iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele-Bauska sākums;

Lauku iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P102 Dobele- Jaunbērze sākums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta: Brīvības iela, Tērvetes iela, Lauku iela, un Liepājas šoseja, Dobeles pilsēta, Dobeles novads.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017.gada 8.decembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu rajons reģ. Nr.40003356530
Līgumcena: 
28 656 EUR
Uzvarētājs 1
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu rajons reģ. Nr.40003356530
Contract amount 1
28 656 EUR
Pievienotie dokumenti