?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūvei būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma ID
DNP 2017/16K
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
10.05.2017
Iesnieguma termiņš
05.07.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
14.07.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Būvvaldes vadītājs Jānis Kukša, tālr. 63707267, mob.tālr.29432715  

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Dainis Ritums, tālr. 63781886, mob.tālr.25488430, e-pasts: dainis.ritums@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums – Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūvei būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums), Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem (t.sk. tehniskajiem noteikumiem (pievienoti papildus),  un Līgumu noteikumiem (7. un 8.pielikums) un viss kopā – Pakalpojums.

Zemesgabalu adreses vieta: Tērvetes iela 1 un Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, Latvija.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BM-projekts"
Līgumcena: 
165 171,06 EUR, bez PVN, tai skaitā: Būvprojekta izstrāde 150 171,06 EUR, bez PVN ; Autoruzraudzība 15 000,00 EUR , bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA "BM-projekts"
Contract amount 1
165 171,06 EUR, bez PVN, tai skaitā: Būvprojekta izstrāde 150 171,06 EUR, bez PVN ; Autoruzraudzība 15 000,00 EUR , bez PVN
Pievienotie dokumenti