?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana

Iepirkuma ID
DNP 2018/21K
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
21.03.2018
Iesnieguma termiņš
19.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
24.04.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas, kurā uzrādītas transporta būves un to elementi ar raksturlielumus aprakstošo informāciju,  izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līguma projektu un iepirkuma nolikuma noteiktajiem nosacījumiem.

Līguma maksimālais izpildes termiņš: 51 mēnesis, tai skaitā, 15 (piecpadsmit) mēneši Sistēmas izstrādei un pieslēgšanai pretendenta izveidotai programmatūrai no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas un 36 (trīsdesmit seši) mēneši Sistēmas uzturēšanai no Sistēmas pieslēgšanas pretendenta programmatūrai.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 19. aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 19. aprīlī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Ceļu inženieri” reģ. Nr. 40003708021
Līgumcena: 
69 609,94 EUR, bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA “Ceļu inženieri” reģ. Nr. 40003708021
Contract amount 1
69 609,94 EUR, bez PVN
Pievienotie dokumenti