?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūve un Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbi

Iepirkuma ID
DNP 2018/6K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
12.02.2018
Iesnieguma termiņš
10.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
12.09.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
30.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv.

Apraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts un tiek noteikts: 2018. gada 10. aprīlis plkst. 14:00
Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē: 2018. gada 10. aprīlī plkst. 14:00, Dobelē, Brīvības ielas 17, mazajā zālē.

Iepikruma priekšmeta 1.Daļas Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.dropbox.com/sh/9fr1gvlwfk41cpt/AACmJBpg-BaHhJGqohUYIPJXa?dl=0

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

1.DAĻA - Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūve saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “INXIDE”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads. Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvdarbu uzsākšanas paredzamais termiņš: no 2018. gada maija.

2.DAĻA Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbi saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “INXIDE”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads. Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 4 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. Būvdarbu uzsākšanas paredzamais termiņš: no 2018. gada 1. jūnija.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018.gada 19.martam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15.

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 19.martā plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs: 
Iepirkuma 1.daļā - SIA “Būvfirma Vītols” reģ. Nr. 48503002722
Līgumcena: 
3 698 629,31 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs: 
Iepirkuma 2. daļā - SIA "AJ Celtnieks" reģ. Nr. 43603042088
Līgumcena: 
202 401,19 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
Iepirkuma 1.daļā - SIA “Būvfirma Vītols” reģ. Nr. 48503002722
Contract amount 1
3 698 629,31 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 2
Iepirkuma 2. daļā - SIA "AJ Celtnieks" reģ. Nr. 43603042088
Contract amount 2
202 401,19 EUR (bez PVN)