?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada autoceļu pārbūves būvuzraudzība

Iepirkuma ID
DNP 2017/43K/ELFLA
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
31.10.2017
Iesnieguma termiņš
24.11.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
29.12.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Auru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Ozoliņš, mob.tālr. 29181271

Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Kronbergs, mob.tālr. 29215138

Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Sīpols, mob.tālr. 27234201

Krimūnu pagasta pārvaldes vadītāja  Anita Riekstiņa, mob.tālr. 26374970

Annenieku pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Šmīdlers, mob.tālr. 29551502

Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr. 22003609

 

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Konkurss tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās:

PIRMĀ iepirkuma priekšmeta daļa (1.DAĻA) - būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” pārbūves darbiem, Auru pagastā, Dobeles novadā;

OTRĀ iepirkuma priekšmeta daļa (2.DAĻA) - būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “P97 – Vērpīši un Salmiņi – Virkus muiža” pārbūves darbiem, Bērzes pagastā, Dobeles novadā;

TREŠĀ iepirkuma priekšmeta daļa (3.DAĻA) - būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Buķelis - Ielejas” pārbūves darbiem, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā;

CETURTĀ iepirkuma priekšmeta daļa (4.DAĻA) - būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Lāčgalvas - Bištēviņi” pārbūves darbiem, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;

PIEKTĀ iepirkuma priekšmeta daļa (5.DAĻA) - būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Ļuku ceļš” pārbūves darbiem, Annenieku pagastā, Dobeles novadā.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām vai trīs iepirkuma daļām, ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017. gada 24. novembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15.

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2017. gada 24. novembrī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs 5
Uzvarētājs: 
SIA “PROJEKTS 3” reģ. Nr. 40003578510
Līgumcena: 
Par iepirkuma 1.daļu: 13 800 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “RS BŪVNIEKS reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
Par iepirkuma 2.daļu: 11 500 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “PROJEKTS 3” reģ. Nr. 40003578510
Līgumcena: 
Par iepirkuma 3.daļu: 8 400 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “RS BŪVNIEKS reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
Par iepirkuma 4.daļu: 8 500 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “RS BŪVNIEKS reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
Par iepirkuma 5.daļu: 14 000 EUR
Uzvarētājs 1
SIA “PROJEKTS 3” reģ. Nr. 40003578510
Contract amount 1
Par iepirkuma 1.daļu: 13 800 EUR
Uzvarētājs 2
SIA “RS BŪVNIEKS reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 2
Par iepirkuma 2.daļu: 11 500 EUR
Uzvarētājs 3
SIA “PROJEKTS 3” reģ. Nr. 40003578510
Contract amount 3
Par iepirkuma 3.daļu: 8 400 EUR
Uzvarētājs 4
SIA “RS BŪVNIEKS reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 4
Par iepirkuma 4.daļu: 8 500 EUR
Uzvarētājs 5
SIA “RS BŪVNIEKS reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 5
Par iepirkuma 5.daļu: 14 000 EUR