?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Annenieku pagasta autoceļa “Ļuku ceļš” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma ID
DNP 2016/54
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
11.10.2016
Iesnieguma termiņš
25.10.2016
Informācijas atjaunošanas datums
10.04.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
02.11.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Konatktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumu par Nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumi par iepirkumu jānosūta uz e-pastu: zane.pelna@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Būvprojekta izstrāde Annenieku pagasta autoceļa “Ļuku ceļš” un autoruzraudzības veikšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums),  Projektēšanas uzdevumu (4.pielikums), papildus iepirkumam ir pievienoto izvietojuma shēmu un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektiem (7., 8.pielikums).

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 120 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Adrese: Annenieku pagasts, Dobeles novads

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA „Projekts 3”, reģ.Nr. 40003578510
Līgumcena: 
EUR 33 800,00
Uzvarētājs 1
SIA „Projekts 3”, reģ.Nr. 40003578510
Contract amount 1
EUR 33 800,00
Pievienotie dokumenti