?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve

Iepirkuma ID
DNP 2018/4K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
30.01.2018
Iesnieguma termiņš
09.03.2018
Informācijas atjaunošanas datums
16.07.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
17.04.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.  

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Projektu vadītājs Raivis Luks, mob. tālr. 27865565, tālr. 63700121.

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/hpbpfkea?k=89c96296

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve, saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autori: SIA “KONVENTS”, SIA “ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 9. martam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15.

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 9. martā plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
PS “RERE MEISTARI 1” reģ. Nr. 50103815431
Līgumcena: 
1 955 750,07 EUR bez PVN
Uzvarētājs 1
PS “RERE MEISTARI 1” reģ. Nr. 50103815431
Contract amount 1
1 955 750,07 EUR bez PVN