?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve

Iepirkuma ID
DNP 2017/41K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
16.10.2017
Iesnieguma termiņš
10.11.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
22.01.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projektu vadītājs Raivis Luks, mob.tālr.27865565, tālr. 63700121.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss  saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve, saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve” (autori: SIA “KONVENTS”, SIA “ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017. gada 10. novembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15.

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2017. gada 10. novembrī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Pievienotie dokumenti