?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Uzvaras ielas Dobeles pilsētā pārbūves darbiem"

Iepirkuma ID
DNP 2018/23K/ERAF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
22.03.2018
Iesnieguma termiņš
24.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
08.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob. tālr. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)" (vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/023) Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrajā atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar būvprojektu “Uzvaras ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas krustojumam līdz autobusa pieturai SCO, Dobelē” (autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju, līguma projektu un iepirkuma nolikuma noteiktajiem nosacījumiem.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 18 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 24. aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 24. aprīlī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
51 166,40 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 1
51 166,40 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti