?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Spodrības ielas pārbūvei Dobeles pilsētā”

Iepirkuma ID
DNP 2018/30
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
09.04.2018
Iesnieguma termiņš
20.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
24.05.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
08.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

 Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob.tālr. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/rdgw6n7w

Projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)" (vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/019) Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrajā atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Spodrības ielas pārbūves būvdarbiem posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Spodrības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai, Dobelē” (pievienots papildus iepikruma dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma noteikumiem.

Līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 20.aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
29 900 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 1
29 900 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti