?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Skolas un Upes ielu pārbūvei Dobeles pilsētā”

Iepirkuma ID
DNP 2018/29
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
09.04.2018
Iesnieguma termiņš
20.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
24.05.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
08.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Komunālās nodaļas komunālinženiere Elvija Namsone, mob. tālr. 29144373, e-pasts: elvija.namsone@dobele.lv.

 

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/wtrnmhxs

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Skolas un Upes ielas pārbūves darbiem Dobeles pilsētā, saskaņā ar būvprojektu “Skolas un Upes ielas pārbūve Dobelē” (autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma noteikumiem.

Līguma izpildes vieta: Skolas un Upes iela, Dobele, Dobeles novadā.

Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 20.aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
41 000 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 1
41 000 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti