?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Lauku ielas pārbūvei (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2018/8
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
14.02.2018
Iesnieguma termiņš
27.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums
14.03.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
07.03.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Zane Peļņa, mob. tālr. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv.

Apraksts

Tehniskais projekts un Tehniskā projekta DWG pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/j4muhkb7

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Lauku ielas pārbūves darbiem (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) Dobeles pilsētā, saskaņā ar būvprojektu “Lauku ielas pārbūve posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku 98, Dobelē” (pievienots papildus Iepirkuma dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3”).
Līguma izpildes termiņš ir 9 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbi būvuzņēmējam jāpabeidz 9 mēnešos un tādā pašā termiņā  Būvuzņēmējam, Būvuzraugam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti par veiktajiem būvdarbiem uz Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Darbus Būvuzņēmējam un Būvuzraugam jāuzsāk 2018.gada martā. 

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 27. februārim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “RS Būvnieks” ” reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
15 628 EUR bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA “RS Būvnieks” ” reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 1
15 628 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti