?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūvei un bloķēta apjoma jaunbūves būvdarbiem

Iepirkuma ID
DNP 2017/40
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
09.10.2017
Iesnieguma termiņš
20.10.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Aldis Blumfelds, mob. tālr. 27846819 un Lelde Klusa, mob. tālr. 26673650

 

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/fcw77775

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve” (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: SIA “INXIDE") saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līguma projektu  un iepirkuma nolikuma noteiktajiem nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads.

Līguma maksimālais izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas un līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2017. gada 20. oktobrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BaltLine Group" reģ Nr. 40003780856
Līgumcena: 
28 000 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "BaltLine Group" reģ Nr. 40003780856
Contract amount 1
28 000 EUR
Pievienotie dokumenti